Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

negen deelen Perubalsem 9

met

negenhonderd zestig deelen Spiritus, ... %0 en filtreer het mengsel na 3 dagen, zorg dragende, dat zoo weinig mogelijk verdamping plaats heeft.

Heldere, geelbruine, krachtig aromatisch riekende vloeistof, die, met water verdund, een melkwit vocht geeft. Soortelijk gewicht 0,839 — 0,845.

+ Benzoas natricus.

Natriumbenzoaat.

CcH..COONa.

Wit, korrelig, reukeloos of flauw als benzoëzuur riekend poeder, dat in 1,7 deelen water en in 23 deelen spiritus oplosbaar is, bij verhitting smelt en verkoolt en ten slotte een met kool gemengde asch achterlaat, welke vochtig rood lakmoespapier blauw en een niet lichtende vlam sterk geel kleurt, en die met zuren opbruist.

De oplossing in water (1 = 10) geeft met ferrichloride een geelbruin neerslag; zij scheidt, bij toevoeging van zoutzuur, kristallen af, die in aether gemakkelijk oplossen.

De oplossing in water (1 = 20) moet neutraal of slechts zoo zwak alkalisch zijn, dat aan 10 cM? dezer oplossing door 0,1 cM? V10 N. zuur zure reactie wordt medegedeeld. Doorzwavelammonium mag zij niet van uiterlijk veranderen.

Wordt 2 cM? der oplossing (1 = 20) gemengd met 1 cM? salpeterzuur en 4 cM? spiritus, dan moet zij met zilvernitraat en met baryumnitraat minstens 5 minuten helder blijven.

Sluiten