Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Benzolum.

Benzol.

CcHc.

Kleurlooze, heldere, eigenaardig riekende, volkomen vluchtige, licht ontvlambare, met sterk roetgevende vlam brandbare vloeistof, die bij afkoeling op 0U vast wordt. Benzol kan in elke verhouding met aether, niet chloroform, met vette oliën, alsmede met ongeveer 1 deel spiritus gemengd worden, doch is in water onoplosbaar. Soortelijk gewicht 0,887. Kookpunt 80,4".

Wordt 5 druppels Benzol verwarmd met een mengsel van 2 cM? zwavelzuur en 10 druppels salpeterzuur en bij het mengsel 5 cM? water gevoegd, dan wordt de vloeistof melkachtig troebel en is de reuk van nitrobenzol waarneembaar.

Wordt 2 cM? ■ Benzol geschud met 5 cM5 zwavelzuur, dan mag geen der beide vloeistoffen gekleurd worden.

Na verdamping van 10 cM? Benzol op een waterbad mag geen weegbare rest achterblijven; het laatst verdampende mag geen afwijkenden reuk bezitten.

Biboras natricus.

Borax.

Na2B407.10H20.

Kleurlooze, harde, monokline prisma's of kristallijne stukken, die langzaam verweeren, door hitte smelten, daarbij onder waterverlies sterk opzwellen en bij voortgezette ver-

Sluiten