Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Witte Bolus mag door zuren niet opbruisen en bij slibben geen zand achterlaten.

Wordt 1 Cr. Witte Bolus met 10 cM? water en 1 druppel kaliuinpermanganaat (1 = 1000) 2 minuten gekookt, dan mag de vloeistof de roode kleur niet verliezen.

+ Brometum aethylicum. Aethylbromide.

Co HjBr.

Kleurlooze, heldere, aetherisch riekende, volkomen vluchtige, moeilijk brandbare vloeistof, die in elke verhouding met spiritus en met aether kan gemengd worden, doch in water weinig oplosbaar is. Soortelijk gewicht 1,453—1,457. Kookpunt 38°-40".

Wordt 1 cM? Aethylbromide met 5 cM? spiritueuze kalioplossing (1 = 10) verwarmd, totdat het mengsel begint te koken, dan scheiden zich, bij bekoeling, kristallen af, die in water oplosbaar zijn; wordt deze oplossing, na met verdund salpeterzuur zuur gemaakt te zijn, met 3 cM? chloroform en 2 cM5 chloorwater geschud, dan wordt de chloroformlaag geelrood.

Wordt Aethylbromide met een gelijk volumen zwavelzuur geschud, dan moeten beide vloeistoffen minstens een uur kleurloos blijven.

Wordt Aethylbromide met een gelijk volumen water tien secunden geschud, dan mag het eerste niet merkbaar in volumen verminderen; wordt het water nu onmiddellijk van het Aethylbromide gescheiden, dan mag het blauw lakmoespapier niet rood en kaliumiodidestijfsel niet blauw kleuren.

Sluiten