Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterk geel. Bij schudden van 5 cM? der oplossing in water (1 = 20) met 3 cM? chloroform en 2 cM? chloorwater wordt de chloroformlaag geelrood.

1 G. Natriumbromide moet met 1 G. wijnsteenzuur en 3 cM? water een heldere oplossing geven.

Natriumbromide mag vochtig rood lakmoespapier binnen een minuut niet blauw kleuren.

De oplossing in water (1 = 20) mag door baryumnitraat niet troebel worden; door verdund zwavelzuur mag zij niet terstond gekleurd worden (bromaat), ook niet, wanneer vooraf stijfseloplossing en een weinig kaliumnitriet zijn toegevoegd {iodide).

De oplossing van 300 mG., bij 100° gedroogd, Natriumbromide in 10 cM? water, gekleurd met kaliumchromaat, mag niet minder dan 29,0 en niet meer dan 29,3 cM? V10 N. zilvernitraat ter roodkleuring vereischen.

Natriumbromide mag, bij 100° gedroogd, niet meer dan 5 pet. aan gewicht verliezen.

Bromoformum.

Bromoform.

Mengsel van 99 pet. CHBr.; met 1 pet. Absoluten Alkohol.

Kleurlooze, heldere, ongeveer als chloroform riekende, volkomen vluchtige, moeilijk brandbare vloeistof. Bromoform kan in elke verhouding met spiritus, met aether en met vette en vluchtige oliën gemengd worden, doch is in water weinig oplosbaar. Soortelijk gewicht 2,829 — 2,831.

Bromoform gaat bij afk ?i3ling grootendeels over in kristallen; boven 6,5° is zij vloeibaar.

Wordt 3 druppels Bromoform met 5 cM5 spiritueuzo

Sluiten