Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kalioplossing (1 = 10) verwarmd, totdat het mengsel begint te koken, dan scheiden zich, bij bekoeling, kristallen af, die in water oplosbaar zijn; wordt deze oplossing, na met verdund salpeterzuur zuur gemaakt te zijn, met 3 cM'.! chloroform en 2 cM? chloorwater geschud, dan wordt de chloroformlaag geelrood.

Wordt Bromoform met een gelijk volumen zwavelzuur geschud, dan mag geen van beide vloeistoffen binnen tien minuten meer dan licht geel worden.

Wordt 10 cM? Bromoform met een gelijk volumen water geschud, dan mag het laatste, na filtratie en toevoeging van phenolphthaleïne, niet meer dan 0,3 cM'.! Yio alkali ter roodkleuring vereischen.

De oplossing van Bromoform in spiritus (1 = 20) moet met zilvernitraat minstens 1 minuut helder blijven.

Wordt Bromoform geschud met een gelijk volumen warme natronloog, dan mag geen van beide vloeistoffen gekleurd worden.

Wordt Bromoform geschud met een gelijk volumen kaliumiodidestijfseloplossing, dan mag deze vloeistof niet blauw worden.

Na verdamping van 5 cM? Bromoform op een waterbad mag niets achterblijven.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

Grootste gift per keer 500 mG.

Grootste gift per etmaal 1,5 G.

+ Bulbus Scillae.

Sci llabol.

Reepen uit de middelste rokken van den bol van U r g in e a S c i 11 a, Steinh. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. 1. (1834) 321,

Sluiten