Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weeft het filtraat, na met verdund salpeterzuur gemengd te zijn, met zilvernitraat een geelwit neerslag; wordt dit neerslag op een filter eerst met spiritus en dan met water uitgewasschen, de helft in 3 cM? chloroform verdeeld en hierbij druppelsgewijs chloorwater gevoegd, dan wordt de chloroform bij schudden geelrood; wordt de andere helft van het neerslag gedurende 5 minuten geschud met 3 cM? ammoniumcarbonaat en de vloeistof daarna gefiltreerd, dan moet het filtraat met kaliumbromide (1 = 10) helder blijven (chloor).

Wordt de oplossing van 100 niG. Monobroomkamfer in 10 cM? spiritus met 1/i cM? zilvernitraat gekookt, dan moet zij minstens 30 secunden helder blijven.

De oplossing van 100 mG. Monobroomkamfer in 1 cM? zwavelzuur moet kleurloos zijn.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

+ Cantharide s.

Spaansche Vliegen.

De gedroogde lichamen van Lytta vesicatox*ia Fabr., een blaartrekkend, schildvleugelig insect, dat in Midden- en Zuid-Europa verspreid leeft en gewoonlijk zwermsgewijze in bosschen, vooral op Oleaceae, aan te treffen is.

Glinsterend groen met blauwen weerschijn, 1,5 —2,5 cM. lang en 5-8 mï. breed. Reuk sterk, eigenaardig. Kop achter de oogen uitpuilend, met diep ingedrukte lengte-plooi, en plotseling tot een hals versmald. Halsschild hoekig, naar achter versmald en met een groeve in de breedte.

Sluiten