Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kop en halsschild dicht met fijne puntjes bezet. Sprieten donker, vrij lang, draadvormig, 11-ledig; het eindlid kegelvormig. Dekschilden rimpelig, met eenige verheven, gladde en tijne lengtestrepen. Voeten donker met tot op den wortel in tweeën gespleten klauwtjes, waarvan de bovenste helft dikker dan de onderste.

Spaansche Vliegen moeten gaaf en niet aangevreten zijn.

Het cantharidinegehalte van poeder van Spaansche Vliegen moet 0,6 — 0,8 pet. bedragen, hetgeen op de volgende wijze wordt bepaald en geregeld: Meng 25 G. poeder van Spaansche Vliegen (Bso) met 100 cM? chloroform, en druppel daarbij, onder omroeren, 2 cM? zoutzuur. Laat het mengsel, onder herhaald schudden, 12 uur staan; filtreer de chloroformoplossing af, zorg dragende, dat zoo weinig mogelijk verdamping plaats heeft, en bepaal het volumen dezer oplossing, waarvan 4 cM? met 1 G. poeder overeenkomt. Destilleer de chloroform tot op 1 tot 2 cM? na af, overgiet de rest terstond, onder omzwenken, met 6 cM? petroleumaether, en laat het mengsel onder herhaald schudden eenige uren staan; schenk de vloeistof af, en herhaal het uitwasschen met 5 en met 4 cM? petroleumaether; verwijder ten slotte den aanhangenden petroleumaether door zachte verwarming, en wasch de kristallijue rest met een mengsel van 5 cM? water en 2 druppels ammoniumcarbonaat. Droog 1 uur bij 100°, laat bekoelen in een exsiccator en weeg.

De afgescheiden cantharidine moet kristallijn en slechts weinig gekleurd zijn; zij moet bij zachte verwarming nagenoeg volledig oplossen in 10 cM? natronloog.

Is het cantharidinegehalte lager of hooger dan 0,6 — 0,8 pet., dan moet het door menging met ander poeder van Spaansche Vliegen van hooger of lager gehalte tot het gemiddelde gehalte van 0,7 pet. gebracht worden.

Poeder van Spaansche Vliegen mag, bij 100u gedroogd,

Sluiten