Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mengsel 50 inG. ferrosulfaat gevoegd en nogmaals gekookt, dan mag de vloeistof, na met verdund zoutzuur zuur gemaakt te zijn, niet groen of blauw worden (cyaniden).

Het gas, ontwikkeld door inwex-king van een stukje zink op de oplossing van 1 G. Kaliumcarbonaat in 10 cM? verdund zwavelzuur, mag filtreerpapier, bevochtigd met mercurichloride, binnen 15 minuten niet geel kleuren.

2 G. Kaliumcarbonaat moet ter neutralisatie niet minder dan 27,5 cM? N. zuur vereischen, hetgeen overeenkomt met een gehalte van minstens 95 pet. K2C03. Met behulp van ongebluschte kalk te bewaren.

+ Carbonas kalicus crudus. Potasch.

Wit, korrelig, wateraantrekkend poeder, dat minstens 90 pet. KjCOg bevat. Potasch is in 1 deel water tot een bijna heldere vloeistof oplosbaar.

De oplossing van 1 G. in 15 cM? water reageert alkalisch en geeft met de oplossing van 1 G. wijnsteenzuur in 5 cM? water, onder ontwikkeling van kooldioxyde, een wit, kristallijn neerslag.

2 G. Potasch moet ter neutralisatie niet minder dan 26,0cM? N. zuur vereischen.

+ Carbonas lithicus. Lithiumcarbonaat.

Li2COs.

Wit, licht poeder, dat bij verhitting smelt en onder het afkoelen kristallijn vast wordt. Lithiumcarbonaat is oplos-

Sluiten