Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was zich bij langzame bekoeling in een laag heeft afgescheiden, slechts een geringe opalescentie vertoonen.

Wordt 3 G. Geel Was met 50 cM:.! absoluten alkohol tot kooktemperatuur verwarmd, 10 druppels phenolphthaleïne toegevoegd en, terwijl het kolfje in een schaal met warm water geplaatst is, onder voortdurend omzwenken met alkoholische 1/3 N. kaliloog getitreerd, dan moet daarvan 2 — 2,5 cM? ter roodkleuring vereischt worden. Wordt vervolgens 30 cM? dezer loog toegevoegd, de vloeistof gedurende 1 uur onder terugvloeiing gekookt en met 1/2 N. chloorwaterstofzuur teruggetitreerd, dan moet hiervan 21,9 — 22,2 cM? vereischt worden. Het hieruit afgeleide zuurgetal is 18 — 24, het estergetal 73 — 75,8.

Wordt 2 G. Geel Was met 10 cM? zwavelzuur een kwartier op ongeveer 160° verhit en het half bekoelde mengsel met water verdund, dan mag zich geen vaste laag afscheiden (paraffine).

+ Cera FoMorum.

Bladwas.

Het was, dat als een rijpachtige laag voorkomt op de bladen van sommige eenzaadlobbige gewassen en daarvan verzameld wordt door afschrapen en uitsmelten. Do soort bladwas, die in den handel bekend is als Carnaubawas, wordt in Brazilië gewonnen van Copernicia cerifera, Mart. Hist. Nat. Palm. III. 242. t. 50 A; het Pisang- of Banaanwas wordt in sommige streken van Java gewonnen van een aldaar in het wild groeiende soort van het geslacht M u s a.

Harde, brosse koeken van vuilwitte of lichtgroene kleur. Soortelijk gewicht 0,95-0,98. Smeltpunt 75° —85°.

Sluiten