Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwarmd, het mengsel afgekoeld en nog 2 uur, onder herhaald schudden, bij 15° gehouden en daarna door glaswol gefiltreerd, dan moet 5 cM? van het filtraat, met 4,5 cM> ammonia van 15°, een heldere vloeistof geven.

Kinine mag, bij 100° gedroogd, niet meer dan 0,5 pet. aan gewicht verliezen.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

Chloras kalicus. Kaliumchloraat.

kcio3.

Kleurlooze, doorschijnende, monokline kristallen of kristalmeel, dat door hitte smelt en bij sterke verhitting zuurstof ontwikkelt. Kaliumchloraat is in 16,5 deelen water oplosbaar, doch in spiritus onoplosbaar.

De oplossing van 1 G. in 20 cM? water geeft met de oplossing van 1 G. wijnsteenzuur in 5 cMif water een wit, kristallijn neerslag. Het zout, met zoutzuur verwarmd, ontwikkelt chloor.

De oplossing in water (1 = 20) moet helder, kleurloos en neutraal zijn en mag door zwavelwaterstof, door baryummfcraat 011 door zilvernitraat niet van uiterlijk veranderen.

V\ ordt 1 G. Kaliumchloraat met 5 cM? natronloog en 1 G. van een mengsel van gelijke deelen zink- en ijzerpoeder gekookt, dan mag geen ammoniak ontwikkeld worden (nitraten).

Sluiten