Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Cortex Cascarillae. Cascarillebast.

De bast van stam en takken van Croton Eluteria, Benn. in Journ. Linn. Soc. IV. (1860) 29.

Opgerolde pijpen of gootvormige stukken en schilfers; tot 1 dM. lang, tot 12 mM. breed, de bast tot 2mM. dik; hard en bros. Van buiten een grijswitte kurklaag, overlangs gerimpeld en door overlangsche en dwarse barsten dikwijls onregelmatig in 4-hoekige veldjes verdeeld; meestal met zwarte stipjes, de vruchtlichamen van korstmossen en zwammen ; kurklaag op vele plaatsen afgestooten, oppervlak daar grauw-geelbruin met ondiepe, overlangsche en dwarse gleuven, die met de barsten der kurklaag overeenkomen. Inwendig oppervlak dof, donker-grijsbruin, fijn gestreept. Dwarse doorsnede eenigszins glanzend, het binnenste gedeelte fijn straalsgewijze gestreept en dit vooral donkerbruin. Dwarse breuk harsachtig, effen, dof.

Reuk aromatisch; smaak aromatisch en bitter.

Aangestoken, verspreidt de bast een sterk met muskusgeur bedeelden walm.

Cortex Chinae.

Kinabast.

De bast van stam, takken en wortels van gekweekte planten van Cinchona succirubra, Pav. ex Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1857 (1858) 60.

Pijp- of gootvormige of platte stukken; de pijpen van verschillende lengte en dikte, vooral aan de randen sterk ineengerold. Uitwendig oppervlak onregelmatig grof en ook

Sluiten