Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kinabast), in een gewogen schaaltje, 2 G. kaliumacetaat, roer om, en damp op een waterbad uit tot 10 G. Breng de vloeistof, na bekoeling, op een met water bevochtigd lilter; wasch de rest in het schaaltje met 2 cM? water af; giet ook dit water op liet filter; breng hetgeen op het filter achterblijft bij de rest in het schaaltje; droog op een waterbad, onder roeren, en weeg, na bekoeling in een exsiccator. Het gewicht der aldus verkregen kinatannaten moet minstens 450 rnG. bedragen.

+ Cortex Cinnamomi.

Kaneel.

De binnenlaag van den bast der takken van gekweekte planten van Cinnamomum zeylanicum, Nees, in Wall. PI. As. Rar. II. 74; III. 32.

Eenigszins afgeplatte cylinders, tot 1 M. lang en 1 cM. dik, gevormd door de samenvoeging van 8 tot 10 lagen van bastreepen, die vooral aan beide randen dicht ineengerold zijn. De bastreepen ongeveer 0,25 mM. dik, bros. Uitwendig oppervlak effen, dof, bleek-geelbruin, met lichter gekleurde, overlangs loopende, evenwijdige, rechte of min of meer golvende, soms anastomoseerende strepen. Hier en daar kleine litteekens en gaten, waar bladen of twijgen gezeten hebben. Inwendig oppervlak donkerder bruin, minder efien, fijn gestreept. Dwarse breuk kortvezelig.

Microscopie van het poeder. Vezels, lengte: M 489,5^, Q = 55,7 p) breedte: M = 24,5 Q = 2,8 £4; de meeste in hun geheel, sommige tot bundeltjes vereenigd; wand dik, met zeer weinig stippelkanalen en zonder lagen; celholte gering. Sclerenchymcellen afzonderlijk of in groepen; wand betrekkelijk minder verdikt dan bij de vezels,

Sluiten