Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aschgehalte van poeder van Granaatbast is niet lager dan 8 pet. en mag niet meer dan 15 pet. bedragen.

In plaats van den hierboven beschreven Zuid-Europeeschen Granaatbast mag in Nederlandsch Oost-Indië de aldaar gewonnen bast (koelit de/inia), veelal uit kleine stukjes en schraapsel bestaande, gebruikt worden. Daarbij moet er echter op gelet worden, dat het alkaloïdegehalte van den Indischen Granaatbast, vooral die, verkregen van Punica Granatum H. albo, aanzienlijk hooger pleegt te zijnen veelal ongeveer 2 pet bedraagt. Hier te lande mag Indische bast alleen gegeven worden, indien deze uitdrukkelijk als Cortex Granati indicus is voorgeschreven.

Cortex Rhamni Frangulae. Rhamnusbast.

Wegedoornbast.

De bast van stam en takken van Rhamnus Frangula, Linn. Sp. PI. 193.

Pijpen van verschillende lengte, breed tot 2 cM., de bast dik tot 2 mM.; bros, van een of van beide zijden opgerold; met enkele gaten, waar vroeger takken gezeten hebben. Uitwendig oppervlak flauw overlangs gerimpeld; soms niet korstmossen bezet, grijsachtig- of zwartachtig-bruin, na afschrapping der buitenste kurklagen donkerrood; vele lenticellen, meestal in dwarse richting gerekt-langwerpig, met eenige verheven, lichtgekleurde lijstjes dwars op haar langste as. Inwendig oppervlak fijn gestreept, dof roodbruin of oranje, kersrood door bevochtiging niet ammonia. Dwarse breuk onregelmatig, het inwendige gedeelte een weinig grofvezelig.

Sluiten