Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gele kleurstof, die in chloralhydraat oplost. Parenchymcellen, vorm meer of minder langwerpig en vrij verschillend; wanden meestal dun, soms collenchymatisch verdikt, steeds kleurloos; kristalsterren in vrij vele dezer cellen. Somtijds inergstralen, die dwars over het andere weefsel heenloopen. Bundels van zeer lange vezels of stukken daarvan; wanden der vezels zeer dik, kleurloos, met duidelijke stippelkanalen; celholte zeer dun. Deze vezelbundels gewoonlijk omgeven door een scheede van kristalvezels, die dunwandig en in cellen verdeeld zijn, terwijl elke cel een vierkant kristal bevat; daar de wanden dezer kristalvezels bij het tot poeder brengen meestal scheuren, terwijl de kristallen blijven zitten, schijnt het gewoonlijk, alsof de bundels van dikwandige vezels rondom met kristallen bezet zijn. Losse, enkelvoudige kristallen en kristalsterren. Helder bruine, meer of min langwerpige lichaampjes, de inhoudsmassa s van kurkcellen. Kurkcellen, 5- tot 6-hoekige, platte prisma s; wanden dun en kleurloos; inhoud een gelijkmatige, helder bruine massa, zooeven reeds genoemd. Nesten van sclerenchym, als groote, donkere massa's in het oog vallende, maar eerst bij nauwkeurige beschouwing (chloralhydraat) blijkende uit sclerenchymcellen te bestaan; ook enkele losse sclerenchymcellen. De sclerenchymcellen onregelmatig langwerpig en verschillend van vorm, met afgeronde uiteinden; wanden zeer dik, bijna kleurloos, met stippelkanalen; celholte zeer gering. Zetmeel in vrij groote hoeveelheid; kleine bolronde korrels, meestal in vrij groot aantal in sommige parenchymcellen.

Reuk flauw zuurachtig; smaak scherp en bitter.

Cascarabast moet minstens 1 jaar vóór het gebruik verzameld zijn.

Aschgehalte van het poeder ten hoogste 10 pet.

Sluiten