Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Cortex Simarubae. Simarubabast.

De wortelbast van Simaruha amara, Aubl PI Gui II. 860.

Reepen, overlangs samengevouwen stukken of platge<hukte pijpen; lengte zeer verschillend, soms verscheidene decimeters, breedte tot 6 cM., bast dik 1 tot 6 mM.; licht, taai en zeer vezelig. Uitwendig oppervlak meestal geheel of gedeeltelijk van de dunne kurklaag ontdaan en dan min of meer met overlangs loopende oneffenheden, okerachtig-geelbruin, soms eenigszins vezelig; waar de kurklaag nog aanwezig is, donkerder grijsbruin. Inwendig oppervlak grof vezelig, zeer licht okerachtig-geelbruin. Dwarse breuk, vooral in het binnengedeelte, grof- en langvezelig, van dezelfde kleur als het binnenoppervlak. Dwarse doorsnede, na bevochtiging, duidelijk met straalsgewijs loopende, bruinachtige strepen; deze in het binnenste gedeelte iets breeder en zeer dicht bij elkander, meestal in een schuine richting en min of meer gebogen naar buiten loopend en langzamerhand dunner wordend, niet geheel tot het buitenoppervlak doorloopend.

Reukeloos; smaak zeer bitter.

+ Cortex Syzygii. Syzygiumbast.

De bast van Eugenia Jambolana, Lam. Encyc. III. 198 (Syzygium Jambolanum, DC. Prod. III. 259).

Stukken plat of flauw gootvormig gebogen, lang tot 15 cM., breed tot i cMv dik tot 2 cM.; licht, taai, zijdelings vezelig; dikwijls ontdaan van de aan de buitenzijde gelegen

Sluiten