Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schorsschubben. Uitwendig oppervlak, waar de schorsschubben aanwezig zijn, oneffen, met grootere en kleinere, overlangsche, ook dwarse barsten, lichtbruin, soms onregelmatig lichter geelbruin gevlekt; waar de schorsschubben verwijderd zijn, oppervlak meer effen, roodbruin, eenigszins overlangs gestreept. Inwendig oppervlak tamelijk effen, met fijne overlangsche strepen; roodbruin tot zwartbruin. Dwarse breuk grofvezelig-splinterig tot korrelig. Dwarse doorsnede, als -Ie schorsschubben aanwezig zijn, door een onregelmatig gebroken lijn verdeeld in een buitenste, donkerder bruine helft — de schorsschubben — en een binnenst, lichter roodbruin gedeelte; in beide deelen verspreide, onregelmatig rondachtige, lichter gekleurde vlekjes; verder, vooral in het binnenste gedeelte, zeer vele, uiterst tijne, donkerder stipjes, die te zamen een zeer fijne, eenigszins onregelmatig tangentiaal loopende streping veroorzaken. Zijn de schorsschubben verwijderd, dan wordt op de doorsnede alleen de binnenste, lichtere laag aangetroffen,

Eugenia Jambolana wordt in Nederlandsch OostIndië o. a. djamblang genoemd.

Reukeloos; smaak eenigszins samentrekkend.

+ Cortex Viburni prunifolii. Viburnumbast.

De bast van Viburnum prunifolium, Lin.v Sp. PI. 268.

Reepen, min of meer gootvormige stukken en pijpjes van verschillende lengte, de bast dik tot 1,5 mM, maar grootendeels veel dunner; de dikkere stukken bros, de dunnere meer taai. Uitwendig oppervlak donkerder of lichter grijsbruin; van de dunnere stukken meer glad, eenigszins paarsachtig, met langwerpige, dwars gerekte lenticellen: van de dikkere

Sluiten