Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roodbruin tot geelbruin poeder, dat in zoutzuur onder ontwikkeling van kooldioxyde oplost tot een vloeistof, die zoowel met kaliumferrocyanide als inet kaliumferricyanide een donkerblauw neerslag geeft.

De oplossing in verdund zoutzuur (1 = 100) mag door baryumnitraat niet terstond troebel worden; wordt 10 eM? der oplossing met salpeterzuur gekookt, met een overmaat van ammonia gemengd en daarna gefiltreerd, dan moet liet filtraat kleurloos zijn en mag het, na uitdamping en gloeiing van de droogrest, geen weegbare rest achterlaten.

\\ oi dt 10 cM? water met 1 G. St.ialpoeder geschud en gefiltreerd, dan mag het Altraat, na verdamping, geen weegbare rest achterlaten.

Decocta.

Afkooksels.

De bereiding der Af kooksels geschiedt, door de, zoo noodig meer of minder fijn verdeelde, grondstoffen, bij voorkeur m een porseleinen of steenen pan met deksel, met een voldoende hoeveelheid koud water te overgieten, tot koken te verhitten en het koken eenigen tijd voort te zetten.

De duur van het koken is afhankelijk van den aard der grondstof, waarvan een afkooksel bereid moet worden; zoo worden Ierscli Mos en Lijnzaad 5 minuten, Senegawortel, Uva-ursibladen en Gepelde Gerst 15 minuten, Kinabast, Condurangobast, Rhamnusbast, Granaatbast, Simarubabast, Calumbawortel en IJslandsch Mos een half uur gekookt.

Na afloop van het koken wordt dadelijk gecoleerd, behalve bij een afkooksel van Condurangobast, waar dit eerst na bekoeling moet geschieden.

Wanneer geen andere verhouding is opgegeven en het geen sterk werkend geneesmiddel geldt, moeten voor 100 deelan

Sluiten