Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eugenol met 10 cM5 kalkwater geschud, dan scheiden zich vlokken af. Wordt 1 cM? Eugenol met 20 cM? water en 4 cM« natronloog gemengd, dan moet een slechts weinig troebele, gele oplossing ontstaan. Eugenol moet met spiritus, met aether en met ïjsazijn in elke verhouding een helder mengsel geven en ook in 2 volumina verdunden spiritus oplosbaar zijn.

Worden 5 druppels Eugenol met 10 cM? water gekookt, dan mag het mengsel blauw lakmoespapier niet rood kleuren; het, na bekoeling, gefiltreerde vocht mag door ferrichloride v\ el voorbijgaand grijsgroen, doch niet blauw worden (phenol).

Extracta.

Extracten.

Voor de bereiding der Extracten gelden, tenzij anders is voorgeschreven, de volgende regelen.

Het uittrekken der grondstoffen met water geschiedt door macoreeren of door infundeeren, het uittrekken met spiritus en met aether door percoleeren.

De met water bereide aftreksels moeten terstond tot 90° verwarmd en door bezinken en coleeren gezuiverd worden: de colatuur moet, bij ten hoogste 90», worden uitgedampt tot het gewicht der gebruikte grondstof. Hierna moet het vocht 24 uur op een koele plaats gezet, gecoleerd en, door uitdampen bij de aangegeven temperatuur, tot de vereischte dikte gebracht worden. Wanneer zich gedurende het uitdampen een vlies aan de oppervlakte vertoont moet voortdurend geroerd worden.

Het uitdampen kan ook door verwarming in geschikte toestellen, onder luchtverdunning, plaats hebben.

Het percoleeren geschiedt als volgt: Bevochtig 3 deelen der grondstof, tot den voorgeschreven graad van fijnheid

Sluiten