Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 60 cM? aether, voeg toe 1 cM? natronloog, en laat, onder herhaald schudden, 1 uur staan; schud, na toevoeging van 3 G. tragacanthpoeder, nogmaals krachtig, en destilleer van 50 cM? der heldere vloeistof (r 1 G. extract) den aether af. Los de rest op in 3 cM? spiritus, voeg 15 cM? Vio N. chloorwaterstofzuur toe, filtreer, en wasch kolfje en filter niet kleine hoeveelheden water uit, totdat het filtraat 50 cM? bedraagt. Titreer de overmaat zuur terug, na toevoeging van 3 druppels haematoxyline, met Y10 N. alkali. Hiertoe moet 9 — 10 cM? vereischt worden. Iedere cM? gebonden V10 N. zuur wijst 30 inG. alkaloïden aan.

Extractum Chinae liquidum. Vloeibaar Kinaextract.

China liquida.

Voeg bij

honderd deelen Kinabast, tot poeder (B30)

gebracht, 100

een mengsel van

driehonderd deelen Water, 300

tien deelen Verdund Zoutzuur 10

en

twintig deelen Glycerine 20

Meng zorgvuldig, laat het mengsel 24 uur in een gesloten vat staan, breng het in een percolator, en percoleer met water, totdat 2 druppels van het afioopende vocht door 4 druppels natriumcarbonaat niet meer troebel wordt.

Damp het percolaat terstond uit, bij ten hoogste 80", totdat verkregen zijn

negentigdeelen 90

en voeg er na bekoeling bij

tien deelen Spiritus 10

Roodbruine, heldere vloeistof.

Sluiten