Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extractum Filicis. Varenextract.

Overgiet

Varenwortel, tot poeder (Bl0) gebracht en nogmaals gedroogd,

in een percolator met Aether,

totdat de vloeistof begint af te loopen en de massa nog met een laagje aether bedekt is. Sluit den percolator en laat 24 uur staan. Laat het vocht dan druppelsgewijze afvloeien en percoleer met aether, totdat de vloeistof bijna kleurloos afloopt. Destilleer den aether zooveel mogelijk af, en verwarm zacht, totdat de reuk van aether, ook na bekoeling, verdwenen is.

Varenextract is dikvloeibaar, donkergroen, in water niet, doch in aether wel oplosbaar.

Wordt 25 mG. extract opgelost in 2 cM? aether, de oplossing geschud met een mengsel van 5 cM? barytwater en 5 cM? water en de waterige vloeistof gefiltreerd, dan wordt uit het Altraat door een overmaat van zoutzuur een wit vlokkig neerslag afgescheiden.

Vóór het gebruik moet het extract omgeroerd worden.

O O

Grootste gift per keer 8 G.

Grootste gift per etmaal 8 G.

Extractum Gentianae. Gentiaanextract.

Macereer

honderd deelen Gentiaanwortel, in schijfjes gesneden, 100

met

Sluiten