Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder telkens krachtig schudden, zooveel '/100 N. chloorwaterstofzuur toe, dat de waterige vloeistof duidelijk en blijvend rood gekleurd is, en titreer de overmaat zuur terug met '/jou N. alkali. Het aantal cM? '/ïoo ^ - zuur, gebruikt tot binding der alkaloïden, moet minstens 10,8 bedragen. Iedere cM? gebonden 1/100 N. zuur wijst 1,47 mG. alkaloïden aan.

+ Extractum Helenii. Heleniumextract.

Macereer

honderd deelen Heleniumwortel, tot poeder (A]aa) gebracht, 100

met

driehonderd deelen Verdunden Spiritus. . . . 300 in een gesloten vat, onder herhaald roeren, gedurende 3 dagen.

Pers uit, filtreer, en damp het filtraat tot s troopdikte uit.

Macereer den perskoek met

vierhonderd deelen Water 400

onder herhaald roeren, gedurende 24 uur.

Pers nogmaals uit, en behandel den perskoek op dezelfde wijze met

driehonderd deelen Water 300

gedurende 6 uur.

Damp de bezonken, gecoleerde en bijeengevoegde waterige vochten uit tot stroopdikte; meng met het eerst verkregen uittreksel, en bereid door uitdamping, bij ten hoogste 80n, een dik extract.

Heleniumextract geeft met water (1 = 10) een troebele vloeistof; deze wordt met een gelijk volumen spiritus helder.

12

Sluiten