Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gas, ontwikkeld door inwerking van een stukje zink op de vloeistof, verkregen door 100 mG. IJzerpoeder met 25 mG. kaliunichloraat ia 5 cM? verdund zoutzuur op te lossen en de overmaat chloor door koken te verdrijven, mag filtreerpapier, bevochtigd met mercurichloride, binnen 15 minuten niet geel kleuren.

+ Ferrum reductum.

Door reductie met Waterstof bereid

IJ z e r.

Ferrum ope Hydrogenii reductum.

Fijn, matgrijs poeder, dat eerst na wrijven metaalglanzend wordt en dat, met een brandend voorwerp aangeraakt, begint te gloeien en voortgloeit, totdat het geheel in een zwart poeder is overgegaan.

Door reductie met Waterstof bereid IJzer is, onder ontwikkeling van een zwak riekend gas, hoofdzakelijk waterstof, oplosbaar in verdund zoutzuur; hierbij mag niet meer dan 1 pet. onopgeloste stof overblijven.

De oplossing in verdund zoutzuur (1 = 10) mag door zwavelwaterstof niet van uiterlijk veranderen; wordt 5 cM? der oplossing met 2 cM? salpeterzuur gekookt, met een overmaat van ammonia gemengd en daarna gefiltreerd, dan moet het filtraat kleurloos zijn en mag het, na uitdamping en gloeiing van de droogrest, geen weegbare rest achterlaten.

Het gas, ontwikkeld door inwerking van een stukje zink op de vloeistof, verkregen door 100 mG. van het Poeder met 25 mG. kaliunichloraat in 5 cM? verdund zoutzuur op te lossen en de overmaat chloor door koken te verdrijven, mag filtreerpapier, bevochtigd met mercurichloride, binnen 15 minuten niet geel kleuren.

Sluiten