Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdsteel tot 7 cM. lang, op ten hoogste 1 cM. van den voet een schutblad dragend, dat tot ongeveer '/, van zijn lengte met den hoofdsteel vergroeid is. Dit schutblad tot 10 cM. lang, vliezig, golvend gebogen, eenigszins gootvormig, geelgroen, lancetvormig, onregelmatig vedernervig met netvormige, zeer duidelijke aderen; top stomp, voet spits en ongelijk; rand gaaf; oppervlak glad, slechts op de nerven fijn behaard. Bloemsteeltjes tot 1,5 cM. lang, met litteekens van vroeg afgevallen steelblaadjes. Bloem tot 2 cM. in middellijn, volkomen, straalsgewijze symmetrisch, hypogynisch. Kelk 5-bladig, stervormig, geelachtig-wit; kelkbladen langwerpig met spitsen top, kielvormig, aan den rand en van binnen behaard, bij de versche bloem honig bevattend. Kroon 5-bladig, stervormig, lichtgeel; kroonbladen 11/2 maal zoo lang als de kelkbladen, lancet-spatelvormig, eenigszins gootvormig, aan de basis verdikt en honig afscheidend, top spits en naar boven gebogen. Meeldraden vele (30 — 40), in 5, boven de kroonbladen geplaatste, groepen; helmknoppen met 3-hoekig of in 2 korte armpjes gespleten helmbindsel; helmhokjes met spleten zijdelings openspringend. Stamper samengesteld uit 5 vruchtbladen, met cylindervormigen, in den knop nog zeer korten, later tot 8 mM. langen stijl en eenigszins 5-lobbigen stempel; vruchtbeginsel kogelrond, 5-hokkig, met axillaire zaadlijsten, dichtviltig behaard; 2 zaadknoppen in ieder hokje.

Tilia cordata komt in hoofdzaak met deze beschrijving overeen en onderscheidt zich vooral, doordien het aantal bloemen der bloeiwijze 5 tot 15 bedraagt.

Reuk zeer zwak aromatisch; smaak slijmerig.

Lindebloesem mag niet langer dan 1 jaar in voorraad gehouden worden.

Sluiten