Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Folia Bidentis. Bi densbladen.

De bladen van Bidens pilo.sa, Linn. Sp. PI. 832.

Enkelvoudig, ook diep 3-deelig of 3-tallig of oneven 2-parig gevederd. Bladsteel van het enkelvoudige blad, algemeene bladsteel en bladsteeltjes van het samengestelde meer of minder ontwikkeld. Bladschijf, bladdeelen of blaadjes lang tot 8 cM., breed tot 4 cM.; verschillend van vorm, eirond of ovaal tot lancetvormig ; vedernervig ; top spits; voet afgerond tot spits; rand gezaagd. Oppervlak grootendeels glad, maar zeer fijn behaard op de nerven, vooral aan hare onderzijde, ook aan den bladrand; haren aangedrukt. Bij doorvallend licht vele, zeer fijne, inwendige, onregelmatig langwerpige, donkere, bij 50-malige vergrooting roodbruine vlekjes; deze vlekjes langs den bladrand en de grootere nerven tot lange strepen uitgerekt.

Reuk en smaak zwak.

Bidens pilosa wordt in Nederlandsch Üost-Indië o. a. haretiga en adjeran oetan genoemd.

+ Folia B i x a e.

Bixabladen.

De bladen van Bixa Orellana, Linn. Sp. PI. 512.

Enkelvoudig, gesteeld. Steel tot 12,5 cM. lang; aan den top, vlak onder de schijf, eenigszins gezwollen en donker roodbruin. Bladschijf, lengte: M = 11,5 cM., Q = 2,8 cM., breedte: M = 6,4 cM., Q = 2 cM.; eirond, meer of minder slank; vedernervig, aan iedere zijde van de hoofdnerf tot 7 zijnerven; top meer of minder toegespitst; voet afgerond

Sluiten