Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot uitgeschulpt of afgeknot; rand gaaf. Oppervlak groen, de onderzijde der nerven bruin; aan de onderzijde van het blad bij 50-malige vergrooting zichtbaar: le. zeer talrijke, cirkelronde, kleurlooze of lichtbruine klierharen, 2e. binnen in het weefsel grootere, meer donkerbruine vlekken, langwerpig en onregelmatig vertakt, bij doorvallend licht bruingeel doorschijnend. Aan de bovenzijde klierharen in veel geringer aantal.

Reukeloos; smaak flauw.

Bixa Orellana wordt in Nederlandsch Oost-Indië o. a. galingem en kasoemba Hing, in Nederlandsch West-Indië koesoeité en anatto genoemd.

+ Folia Blumeae. Blumeabladen.

De bladen van Blumea balsamifera, DC. Prod. V. 447.

Enkelvoudig, langer of korter gesteeld. Aan den steel meest 2 tot 5 zijdelingsche, gewoonlijk in paren gezeten, ongeveer 1 tot 2 cM. lange, sinal-lancetvormige blaadjes, zoodat het blad dan als oneven gevederd is, met de schijf tot een zeer groot topblaadje; ook aan den voet van de bladschijf niet zelden een paar dergelijke, zijdelingsche, horizontaal uitstaande, meer scherp 3-lioekige aanhangselen. Bladschijf lang tot 25, breed totl2cM.; zeer verschillend van vorm, ook aan een en dezelfde plant: langwerpig, lancetvormig, soms eenigszins oingekeerd-eirond, niet zelden ook vederlobbig met scherpe uitsteeksels en stompe insnijdingen ; steeds vedernervig met talrijke zijnerven; top spits; voet spits, ook bij aanwezigheid der bovengenoemde aanhangselen, indien men deze niet in aanmerking neemt; rand onre-

Sluiten