Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het gebruik moeten Digitalisbladen van ile stelen ontdaan worden.

Digitalisbladen mogen niet langer dan 1 jaar in voorraad gehouden worden. Het poeder moet telkenmale versch bereid worden.

Met behulp van ongebluschte kalk te bewaren. Grootste gift per keer 150 mG.

Grootste gift per etmaal 500 mG. In aftreksel:

Grootste gift per keer 5<H) mG.

Grootste gift per etmaal 2 G.

+ Folia Eucalypti. Eucalyptusbladen.

De bladen van Eucalyptus Globulus, Labill. Voy. I. 153. t. 13, verzameld van de oudere deelen van den boom.

Enkelvoudig, gesteeld. Steel tot 4 cM. lang, min of meer om de lengteas gedraaid. Bladschijf tot 25 cM. lang, tot 4 cM. breed; vrij dik, stijf; uitgerekt lancet-sikkelvormig, min of meer ongelijk; vedernervig, met talrijke, fijne, een scherpen hoek met de hoofdnerf makende zijnerven, die in 2 gegolfde, dicht langs den rand en daaraan evenwijdig loopende randnerven uitloopen; top spits; voet afgerond tot spits;rand gaaf, een weinig verdikt. Oppervlak aan beide zijden gelijk, dof grijsgroen, glad, met tallooze, fijne, donkere kurkwratjes.

De jeugdbladen, lang tot 15 cM., breed tot 9 cM., ongesteeld, eirond, met uitgeschulpten voet, mogen niet gebruikt worden.

lleuk, vooral als de bladen gekneusd worden, aromatisch; smaak aromatisch-bitterachtig, eerst verwarmend, later verkoelend.

Sluiten