Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt een mengsel van 3 cM? aether en 2 druppels ammonia met 250 mG. poeder van Hyoscyamusbladen geschud en daarna gefiltreerd, dan moet de verdampingsrest vandeaetherische vloeistof, opgelost in 1 druppel verdund zwavelzuur, na toevoeging van 5 druppels water, een vloeistof geven, die door 1 druppel kaliummercuriiodide duidelijk troebel wordt.

+ Folia Laurocerasi recentia. Versche Laurierkersbladen.

De versche bladen van Prunus Laurocerasus, Linn. Sp. PI. 474, volwassen en in den herfst verzameld.

Enkelvoudig, kort gesteeld. Bladschijf lederachtig, langwerpig ; vedernervig; top eenigszins toegespitst en naar beneden gebogen; voet spits; rand eenigszins naar beneden gebogen, oppervlakkig en wijd gezaagd. Oppervlak glad. Aan de onderzijde, nevens den voet der hoofdnerf, aan elke zijde 1 of 2 cirkelronde, ondiepe kliergroefjes.

Gekneusd, verspreiden Versche Laurierkersbladen den reuk van laurierkersolie. Zoowel in het blad zelf als in een daaruit koud bereid waterig aftreksel, laat zich, door de vorming van Berlijnsch blauw, het optreden van cyaanwaterstof aantoonen.

Smaak bitter, wrang, eenigszins aromatisch.

+ Folia Nlenthae piperitae. Pepermuntbladen.

De bladen van Ment ha piperita, Linn. Sp. PI. 576, verzameld tijdens den bloei.

Enkelvoudig, gesteeld. Steel ten hoogste 15 mM. lang.

14

Sluiten