Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Microscopie van het poeder. Groen parenchyra, waarbij zeer langgerekte palissadecellen; in het sponsparenchyin enkele kristalsterren. Opperhuid van boven- en onderzijde gelijk: 5- tot 6-hoekige cellen, dikwijls met sterk verdikten kleurloozen binnenwand, zoodat zij schijnbaar in tweeën gedeeld zijn; huidmondjes veelal tusschen twee kleinere opperhuidcellen. Eéncellige, dikwandige, spitse vijlharen. Bundels dikwandige, lange vezels van de scheede der grootere vaatbundels, omgeven door een laag korte kristalcellen, elk een enkelvoudig kristal bevattende. Spiraalvaten, vaten met spleethofstippels. Veel zetmeel in het groene parenchym.

Reuk zwak aromatisch; smaak eerst slijmerig-zoet, later bitterachtig, min of meer scherp.

Sennabladen mogen niet geel of bruinachtig van kleur zijn.

Wordt poeder van Sennabladen met water uitgekookt, het afkooksel uitgedampt en de rest bij 100° gedroogd, dan moet minstens 35 pet. extract achterblijven.

Het aschgehalte van poeder van Sennabladen moet 6 tot 8 pet. bedragen.

+ Folia Stramonii. Stramoniumbladen.

Doornappel bladen.

De bladen van D a t u r a Stramonium, Linn. Sp. PI. 179, verzameld van het bloeiende, in ons vaderland gekweekte kruid en voorzichtig gedroogd, zoodat de groene kleur behouden blijft.

Enkelvoudig, gesteeld. Steel tot 10 cM. lang, van boven met een smalle gleuf. Bladschijf tot 20 cM. lang en 15 cM. breed; eirond-vederlobbig, met spitse uitsteeksels en stompe

Sluiten