Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Fructus Myrtilli.

Blauwe Boschbessen.

De vruchten van V a c c i n i u m M y r t i 11 u s, Linn. Sp. PI. 349.

Bessen, tot 8 mM. in middellijn; onregelmatig kogelrond, eenigszins hoekig, soms met een steeltje van enkele millimeters lengte; aan den top de ingedroogde kelk in den vorm van een cirkelronden, lagen, dunnen ringwal, die dikwijls min of meer duidelijk 5-deeligis; even daarbinnen een flauw gewelfd, cirkelrond, schijfvormig gedeelte, dat in het midden een put je vertoont, waarin het ronde litteeken van den stijl. Oppervlak blauwzwart: het geheele, buiten den kelkzoom gelegen gedeelte onregelmatig gerimpeld. Vleesch sterk ingedroogd, roodachtig-zwart van kleur. Bessen meestal 5-hokkig met dunne tusschenschottën en vele zaden in ieder hok je, zoodat hun gezamenlijk aantal meer dan 100 bedragen kan. Zaadjes tot 1,5 mM. lang, in vorm bolsectoren met 2 platte vlakken; oppervlak met zeer fijne, langwerpige, overlangsche groefjes, roodbruin.

Water wordt door Blauwe Boschbessen purperrood gekleurd; door alkaliën gaat deze kleur in vuilgroen over, door zuren in rood.

Reuk zwak; smaak zuurachtig zoet.

+ Fructus Papaveris. Papavervruchten.

Slaapbollen.

De onrijpe vruchten van Papaver somniferum, Linn. Sp. PI. 508.

Sluiten