Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grofkorrelig, ongelijk, bruinachtig-gee] poeder, bestaande uit veelcellige, schotelvorinige klierharen met gewelfde cuticulablaas. Reuk aromatisch; smaak aromatisch-bitter. Sterk gewreven, gaan Hopklieren over in een kneedbare massa van doordringenden liopreuk.

Wordt 1 G. Hopklieren fijngewreven met 3 G. grof poeder van puimsteen en dit mengsel gedurende 24 uur, onder herhaald schudden, met 20 cM? aetlier gemacereerd, dan moet de bruinroode verdampingsrest van 10 cM5 van het heldere, aetherische vocht, bij 100u gedroogd, minstens 350 mG. bedragen.

Hopklieren moeten zooveel mogelijk van vreemde lichamen gezuiverd zijn.

Het aschgehalte mag niet meer dan 6 pet. bedragen.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

Glycerinum.

Glycerine.

^3^b(OH)j met 12,7 — 14,5 pet. water.

Kleurlooze, heldere, dikvloeibare, reukelooze, zoetsmakende, wateraantrekkende vloeistof, die bij verhitting aan de lucht ontvlamt en zonder voorafgaande verkoling verbrandt. Glycerine is in elke verhouding met water en met spiritus mengbaar, doch in aether, in chloroform en in vette oliën onoplosbaar. Soortelijk gewicht 1,230-1,235.

Een mengsel van Glycerine en 6 volumina water moet helder en neutraal zijn en mag door zwavelwaterstof, door zwavelammonium, door ammoniumoxalaat en door baryumnitraat niet van uiterlijk veranderen en ook door zilvernitraat binnen een minuut niet troebel worden.

Wordt 1 cM? Glycerine met 5 cM? natronloog verwarmd,

Sluiten