Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve de hier vermelde soort Iodoforimvatten is liet geoorloofd, ook watten met een ander gehalte in voorraad te hebben; dit laatste mag niet meer dan '/20 afwijken ten opzichte van het gehalte, dat op de verpakking is aangegeven.

Buiten invloed van licht en lucht te bewaren.

+ Gossypium depuratum. Gezuiverde Watten.

De gezuiverde, ontvette zaadharen van verschillende soorten van het geslacht Gossypium.

Microscopie. Lange, dunne, eencellige, platgedrukte en daardoor lintvormige haren, meestal sterk gekronkeld, soms zelfs als kurketrekkers gewonden, aan de basis afgescheurd, van daaruit langzamerhand breeder wordend; de grootste breedte eenigszins onder het midden; naar den top weder smaller en zeer dun kegelvormig, soms spatelvormig eindigend. De haren moeten minstens 3 cM. lang zijn; op het breedste gedeelte zijn zij minstens 12 en ten hoogste 48 ,st breed. Celwand verdikt, y, tot 2/s van de middellijn der cel, bij sommige haren ook zeer dun; kleurloos; in 'hoofdzaak uit cellulose bestaande, met een zeer dunne, spiraalsgewijs gestreepte of korrelige cuticula (onderzoek in lucht), die soms door de ondergane bewerkingen gedeeltelijk verdwenen is; geen stippelkanalen of wandverschuivingen. Celinhoud: lucht en geringe resten van het protoplasma.

Gezuiverde A\atten moeten wit en reukeloos zijn en vrij van harde stukjes en vreemde lichamen. Worden zij op water gebracht, dan moeten zij dit snel opnemen en daarna zinken.

Lakmoespapier, tusschen bevochtigde Gezuiverde Watten geperst, mag niet van kleur veranderen.

Wordt 5 G. Gezuiverde Watten met aether volledig uit-

16

Sluiten