Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Smeltpunt 27,6»-27,8». Gesmolten Guajacol blijft gemakkelijk in den toestand van oversmelting en heeft d*an het soortelijk gewicht 1,143. Kookpunt 205». Guajacol is oplosbaar in ongeveer 60 deelen water, gemakkelijk in spiritus en in glycerine.

De oplossing in water (1 = 60) wordt door een spoor ferrichloride indigoblauw, welke kleur terstond in roodbruin overgaat.

1 G. Guajacol moet bij zachte verwarming oplosbaar zijn in 8 cM? N. natronloog.

Na verbranding mag Guajacol niets achterlaten.

Buiten invloed van het licht te bewaren. Grootste gift per keer 500 mG.

Grootste gift per etmaal 3 G.

Bij aanwending op de huid:

Grootste gift per keer 2 G.

Grootste gift per etmaal 2 G.

Gummi arabicum.

Arabische Gom.

Hum mi Acaciae.

De m de lucht hard geworden gom, gevloeid uit de stammen en twijgen van Acacia Senegal, Willd. Sp. PI. IV. 1077 en andere soorten van hetzelfde geslacht.

Meer of minder afgeronde, wit- of geelachtige stukken van verschillende grootte, die uitwendig dof en gespleten, zeer bros, op de breuk kleinschelpig zijn en zich in eenigszins iriseerende splinters, glanzig als glas, laten breken. Reukdoos; smaak flauw.

Arabische Gom moet in het dubbele gewicht water oplos-

Sluiten