Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Hydrobromas Homatropini. Homatropinehydrobromide.

C18H21N03.HBr.

Wit, microkristallijn, reukeloos poeder, dat bij 216n smelt en bij sterkere verhitting geheel verbrandt. Homatropinehydrobromide is in 7,2 deelen water en in 25,7 deelen spiritus oplosbaar.

Wordt een kleine hoeveelheid (1 —10 mG.) Homatropinehydrobromide met 4 of 5 druppels rood rookend salpeterzuur op een waterbad tot droog verdampt, dan blijft een rest, die door spiritueuze kalioplossing oranje wordt. Deze kleur mag geen bijmenging van violet vertoonen (atropine). Wordt ongeveer 1 mG. Homatropinehydrobromide verhit, totdat zich nevels vertoonen, daarna met 1,5 cM? zwavelzuur verwarmd, totdat dit gekleurd wordt, en <le vloeistof na bekoeling met 2 cM? water gemengd, dan ontwikkelt zij een eigenaardigen bloemengeur.

De oplossing in water (1 =50) geeft met goudchloride een bruin neerslag, dat aanvankelijk uit olieachtige druppels bestaat, doch later kristallijn wordt; met zilvernitraat geeft zij een geelachtig-wit neerslag, dat in ammonia moeilijk oplost.

De oplossing van 20 mG. Homatropinehydrobromide in 1 cM? water moet neutraal reageeren en mag door 2 druppels ammonia niet troebel worden.

10 mG. Homatropinehydrobromide geeft met 1 cM? zwavelzuur onder opbruisen een nagenoeg kleurlooze oplossing, welke door toevoeging van 1 druppel salpeterzuur lichtbruin wordt, doch weder nagenoeg kleurloos moet worden, als door zachte verwarming het afgescheiden broom verdreven wordt.

Sluiten