Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Hydrobromas Scopolamini.

Scopolaminehydrobromide.

Ci7Hi!1N04.HBr.3H20.

Kleurlooze, rhombische kristallen, die bij 100», na gesmolten te zijn, 12,3 pet. kristalwater verliezen, watervrij bij 187° tot 190° smelten en bij sterkere verhitting geheel verbranden. •Scopolaminehydrobromide is in 4 deelen water en in 21,5 deelen spiritus oplosbaar. Deze oplossingen reageeren zwak zuur.

Wordt een kleine hoeveelheid (1-10 mG.) Scopolaminehydrobromide met 4 of 5 druppels rood rookend salpeterzuur op een waterbad tot droog verdampt, dan blijft een rest, die door spiritueuze kalioplossing violet wordt, welke kleur later in rood overgaat. Wordt ongeveer 1 mG. Scopomalinehydrobromide met 1 cM? zwavelzuur verwarmd, totdat een duidelijke bruinkleuring is opgetreden en de vloeistof, na bekoeling, gemengd met enkele druppels water, dan ontwikkelt zij een eigenaardigen bloemengeur.

De oplossing in water (1 = 50) geeft met goudchloride een kristallijn, oranjekleurig neerslag, dat bij verwarming in water tot 100° niet smelt.

De oplossing in water (1 = 20) geeft met zilvernitraat een geelachtig-wit neerslag, dat in ammonia moeilijk oplost.

De oplossing van 20 mG. Scopolaminehydrobromide in 1 cM? water mag door 2 druppels ammonia niet troebel worden. Grootste gift per keer 0,5 mG.

Grootste gift per etmaal 1 mG.

Voor ondcrhuidsche inspuiting:

Grootste gift per keer >/< mG.

Sluiten