Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hydrochloras Chinini. Kininehydrochloride.

C30H34N3O2.HC1.2H3O.

Kleurlooze, glanzende, naaldvormige, bitter smakende kristallen, die bij verhitting geheel verbranden. Kininehydrochloride is in 29,9 deelen water en in 0,8 deelen spiritus oplosbaar.

De oplossing in water (1 = 50) reageert neutraal of zwak alkalisch; 2 druppels geven niet 5 cM? water, 1 cM? chloorwater en daarop volgende toevoeging van 5 druppels ammonia een heldere, groene vloeistof; na toevoeging van eenige druppels verdund zwavelzuur vertoont de oplossing zwakke, blauwe fluorescentie, die bij verdunning met water sterker wordt. Wordt de oplossing door ammonia van kinine bevrijd, dan geeft de heldere vloeistof, na met verdund salpeterzuur zuur gemaakt te zijn, met zilvernitraat een wit neerslag, dat in ammonia gemakkelijk oplost.

De oplossing in water (1 = 50) moet niet ammonia een wit neerslag geven, dat geheel verdwijnt, als het mengsel met aether geschud wordt; zij mag door baryumnitraat niet binnen 1 minuut en door verdund zwavelzuur in het geheel niet troebel worden (baryum).

De oplossing van 100 mG. Kininehydrochloride in 2 cM? zwavelzuur mag niet meer dan zwak geel, die in 2 cM? salpeterzuur moet nagenoeg kleurloos zijn.

Wordt de oplossing van 2G. Kininehydrochloride in 10 cM? warm water gemengd met de oplossing van 550 mG. kaliumsulfaat in 4 cM? warm water en de vloeistof uitgedampt; wordt de droogrest tot poeder gebracht en met 20 cM? water een half uur, onder herhaald schudden, bij 60° tot 65° verwarmd, het mengsel afgekoeld en nog 2 uur, onder herhaald schudden, bij 15" gehouden en daarna door glaswol

Sluiten