Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gefiltreerd, dan moet 5 cM? van liet filtraat inefc 4,5 cM? ammonia van 15" een heldere vloeistof geven.

Kininehydrochloride mag, bij 100" gedroogd, niet meer dan 9 pet. aan gewicht verliezen.

Kininehydrochloride bevat 81,7 pet. kinine.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

Hydrochloras Cocaini. F. I. Cocaïnehydrochloride.

C17H;iN04.HC1.

Kleur- en reukelooze, zwak bitter smakende, op de tong een gevoel van verdooving teweegbrengende, prismatische kristallen, die bij 183° smelten en bij sterkere verhitting geheel verbranden. Cocaïnehydrochloride is in water en in spiritus gemakkelijk oplosbaar, weinig oplosbaar in aether en in chloroform.

In 5 druppels zwavelzuur lost 10 mG. Cocaïnehydrochloride, onder ontwikkeling van chloorwaterstofzuur, kleurloos op: wordt de oplossing gedurende 5 minuten bij 105° verwarmd en, na bekoeling, met 1 cM? water verdund, dan wordt methylbenzoaat ontwikkeld en scheiden zich kristallen af, die oplossen als de vloeistof verwarmd of met aether geschud wordt.

De oplossing in water (1 = 10) moet kleur- en reukeloos zijn en neutraal reageeren.

De oplossing in water (1 = 50) geeft met zilvernitraat een wit neerslag, dat in ammonia gemakkelijk oplost.

De oplossing van 10 mG. Cocaïnehydrochloride in 2 druppels water, gemengd met 3 druppels eener oplossing van kaliumpermanganaat (3=100), geeft een violet neerslag; wordt dit mengsel verwarmd, dan mag geen benzaldehyde ontwikkeld worden (cinnamylecgonine).

Sluiten