Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hypophosphiet is in 6-7 deelen water oplosbaar, doch in spiritus bijna onoplosbaar.

Calciumhypophosphiet wordt bij verhitting, onder ontwikkeling van aan de lucht ontvlammend phosphorwaterstofgas, ontleed.

De oplossing in water (1 = 20) is neutraal of zwak alkalisch en geeft met zilvernitraat een wit neerslag, dat spoedig bruin en daarna zwart wordt; met aminoniumoxalaat geeft zij een wit, in azijnzuur onoplosbaar neerslag.

De met zoutzuur zuur gemaakte oplossing in water (1 — 20) mag door zwavelwaterstof niet van uiterlijk veranderen.

De oplossing in water (1 = 100) mag door baryumnitraat en door loodacetaat niet terstond troebel worden.

Wordt 5 cM? dezer oplossing met 3 druppels zilvernitraat en 1 cM? salpeterzuur gemengd, dan moet het aanvankelijk witte, dan bruine en ten slotte grijszwarte neerslag, bij verwarn"nS' geheel oplossen of mag er ten hoogste een geringe, witte opalescentie overblijven.

Wordt 100 mG. Calciumhypophosphiet in 10 cM? water opgelost en de oplossing met 10 cM? zwavelzuur en 50 cM? '/10 N. kaliumpermanganaat gedurende 10 minuten gekookt, dan mag de vloeistof ten hoogste 4 cM? Yi0 N. oxaalzuur ter ontkleuring vereischen.

+ Hypophosphis natricus. Natriumhypophosphiet.

NaHjPOj.HoO.

Wit, kristallijn, reukeloos, wateraantrekkend poeder. Natriumhypophosphiet is in 0,8 deelen water en in 9,2 deelen spiritus oplosbaar.

Natriumhypophosphiet kleurt een niet lichtende vlam ter-

Sluiten