Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lodetum hydrargyrosum. Mercuroiodide.

h&V

Wrijf

vier deelen Kwik t

met

negen deelen Mercuriiodide 9

onder toevoeging van spiritus en bij zachte verwarming, totdat geen metaalbolletjes meer waarneembaar zijn. Wasch het poeder met spiritus, totdat deze door zwavelwaterstof niet meer dan lichtbruin gekleurd wordt en droog het, buiten invloed van het licht, bij ten hoogste 40°.

Groengeel poeder, dat door verhitting smelt en, onder ontleding in kwik en mercuriiodide, geheel vervluchtigt.

Mercuroiodide is in water onoplosbaar: door kaliuniiodide wordt het ontleed onder afscheiding van kwik.

Mercuroiodide, geschud met spiritus, lost daarin nagenoeg niet op. \\ ordt aan dit mengsel natronloog toegevoegd, dan wordt het poeder zwart; bij daarop volgende toevoeging van natriumhypochloriet ontstaat iodoform.

Wordt spiritus met Mercuroiodide geschud en gefiltreerd, dan mag het filtraat door zwavelwaterstof niet meer dan lichtbruin worden.

Buiten invloed van het licht te bewaren.

Grootste gift per keer 50 mG.

Grootste gift per etmaal 200 mG.

Sluiten