Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lodetum natricum. Natriumiodide.

Nal.

Wit, uit kleine hexaëders bestaand, wateraantrekkend poeder. Natriumiodide is in 0,6 deelen water en in 1,8 deelen spiritus oplosbaar.

Natriumiodide kleurt een niet lichtende vlam terstond sterk geel. Bij schudden van 5 cM5 der oplossing in water (1 = 20) met 3 cM? chloroform en 2 cM? chloorwater wordt de chloroformlaag violet.

1 G. Natriumiodide moet met 1 G. wijnsteenzuur en 3 cM? water een heldere oplossing geven.

De oplossing in water (1 = 20) moet neutraal zijn en mag door baryumnitraat niet troebel worden. Worden bij 5 cMi? dezer oplossing 50 raG. ferrosulfaat en 5 druppels natronloog gevoegd, dan mag zij, na verwarmd en met verdund zoutzuur zuur gemaakt te zijn, niet groen of blauw worden (cyaniden).

De, met uitgekookt en weder bekoeld water, versch bereide oplossing (1 = 20) mag met versch bereide stijfseloplossing en verdund zwavelzuur binnen 3 minuten niet gekleurd worden (iodaat).

Wordt de oplossing van 250 mG. Natriumiodide in 2,5 cMï ammonia gemengd met 17 cM? Viu N- zilvernitraat en gefiltreerd, dan mag het filtraat, na met salpeterzuur zuur gemaakt te zijn, slechts zwak opalesceeren (chloriden en bromiden) en niet zwart worden (thiosulfaat).

Natriumiodide mag, bij 100" gedroogd, niet meer dan 1 pet. aan gewicht verliezen.

Buiten invloed van liet licht te bewaren.

18

Sluiten