Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stof niet terstond verkleuren en na een half uur ten hoogste een licht-gele tint aannemen.

v- Na verbranding mag 100 uiG. Manniet geen weegbare rest achterlaten.

+ Nlarmor album. Wit Marmer.

In de natuur voorkomend, kristallijn CaC03.

Witte, korrelig-kristallijne, harde stukken. Soortelijk gewicht 2,7 — 2,8.

Wit Marmer mag bi j gloeiing niet gekleurd worden of brandig riekende dampen afgeven; het moet daarbij overgaan in witte stukken, die voldoen aan de eischen bij Calciumoxyde gesteld.

Wordt „Marmerpoeder" zonder nadere aanduiding in zalf of zeep voorgeschreven, dan moet hiervoor worden gebruikt poeder B]0, waaruit de fijnere deelen door ziften zijn verwijderd.

+ Mei.

Honig.

De vloeistof uit de Honigraten van Apis mellifica Linn.

In verschen staat lichtgele, stroopachtige, doorschijnende, zeer zoete, eigenaardig riekende vloeistof, die langzamerhand in een doffe, vuilwitte, korrelig-kristallijne massa overgaat.

Wordt Honig gemengd met de dubbele hoeveelheid water, dan mag het bezinksel, uit deze vloeistof verkregen, onder den

Sluiten