Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Methylsulfonalum. Methylsulfonal.

Trionalum.

Triona].

CH3.aH;.C(S03C2H5)3.

Kleurlooze, paarlemoerachtig glanzende, reukelooze, zwak bitter smakende kristalplaatjes, die bij 76°smelten, bij sterkere verhitting, onder gedeeltelijke ontleding, sublimeeren, en eindelijk verbranden, zonder iets achter te laten. Methylsulfonal is in 280 deelen water en in 9,4 deelen spiritus oplosbaar. Deze oplossingen reageeren neutraal.

Wordt 50 mG. Methylsulfonal met 100 mG. watervrij natriumcarbouaat langzaam tot gloeihitte gebracht, dan wordt mercaptaan ontwikkeld, terwijl een bruinachtig-zwarte massa achterblijft; wordt de gloeirest met 15 cM? water overgoten en de oplossing gefiltreerd, worden verder aan het filtraat eenige druppels broomwater toegevoegd, totdat de vloeistof zwak geel is en wordt deze zuur gemaakt met zoutzuur, dan moet zij met baryumnitraat een wit neerslag geven.

Wordt 50 cM? water 1 minuut gekookt met 100 mG. Methylsulfonal en na bekoeling gefiltreerd, dan mag het filtraat door baryumnitraat en door zilvernitraat niet terstond troebel worden; 10 cM5 van het filtraat mag door 1 druppel ferrichloride niet meer dan zwak geel worden; 10 cM? van het filtraat, waaraan 1 druppel kaliumpermangaat (1 = 1000) is toegevoegd, mag binnen 1 minuut niet ontkleurd worden.

Grootste gift per keer 2 G.

Grootste gift per etmaal 2 G.

Sluiten