Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ My labrides. My labris-Kevers.

De gedroogde lichamen van eenige Oost-Aziatische soorten blaartrekkende, schildvleugelige insecten van het geslacht Mylahris, voornamelijk Mylabris Cichorii Faisr. en Mylabris pustulata Billb.

Het geslacht Mylabris onderscheidt zich van het geslacht Lytta door den gedrongen lichaamsvorm en de meestal zwarte kleur der, met gele of geelroode banden voorziene, naar achter verbreede dekschilden. Kop, borststuk en achterlijf, evenals de sprieten en pooten, meestal zwart. Sprieten kort met knotsvormig eindlid.

Mylabris Cichorii Fabr. (Cluneesche Spaanse he Vlieg) heeft aan de basis der dekschilden 2 okergele vlekken en, achter deze, 2 evenzoo gekleurde, breede, getande banden.

Mylabris pustulata Billb. heeft 3 gele of oranje, gegolfde dwarsbanden.

Beide soorten zijn 1,8 tot 2,8 cM. lang en 6 tot 9 mM. breed.

Mylabris-Kevers moeten gaaf en niet aangevreten zijn.

Het cantharidine-gehalte van poeder van Mylabris-Kevers (B30), tc bepalen op de wijze, bij Spaansche Vliegen beschreven, moet minstens 0,6 pet. bedragen, doch is veelal hooger.

In Nederlandsch Oost-Indië mogen Mylabris-Kevers, daar als andol-andol bekend, in de plaats van Spaansche Vliegen gebruikt worden, mits rekening gehouden wordt met het gehalte aan cantharidine.

Met behulp van ongebluschte kalk te bewaren.

Sluiten