Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duur van 20 minuten, mag niet lager dan 95 en niet hooger dan 101 zijn. Worden eenige cM? Amandelolie krachtig geschud meteen gelijk volumen salpeterzuur, dan moet het mengsel wit zijn en mag de olie niet geel, geelachtig-rood of roodachtigbruin worden (perzikpitolie).

Worden eenige cM? Amandelolie omgezwenkt met een gelijk volumen salpeterzuur en wordt bij het mengsel een weinig kwik gevoegd, dan moet de olie na eenige uren in een vaste, bijna witte massa veranderd zijn.

Oleum Anisi.

Anijsolie.

De vluchtige olie, door destillatie met water bereid uit Anijsvruchten.

Kleurloos of lichtgeel, sterk lichtbrekend; smaak zoetachtig en eigenaardig-aromatisch. Soortelijk gewicht 0,980 — 0,990. Het stolpunt mag niet lager zijn dan 14°.

Anijsolie moet oplosbaar zijn in 2 volumina spiritus; zoo noodig, mag bij deze proef tot 20° verwarmd worden.

+ Oleum Aurantiorum. Oranjeschilolie.

De vluchtige olie door persen bereid uit versche Oranjeschil.

Dunvloeibaar, lichtgeel; smaak eigenaardig, zwak bitter. Soortelijk gewicht 0,850 — 0,870. Oranjeschilolie destilleert nagenoeg volledig tusschen 175°—180°.

Oranjeschilolie moet oplosbaar zijn in 7 volumina spiritus.

Sluiten