Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

+ Oleum Betulae empyreumaticum depuratum. Berkenteerolie.

Oleum Ilusci depuratum.

Vloeistof, verkregen door rectificatie van het teer, in Rusland door droge destillatie bereid uit de stammen van B e t u 1 a al ba, Lint\. Sp. PI. 982.

Beweeglijke, lichtgele, aan de lucht snel roodbruin wordende en verharsende vloeistof; reuk teerachtig, bij verwarming van eenige druppels met kaliloog echter aromatisch, naar berkenhout en terpentijn. Soortelijk gewicht 0,920 — 0,945. Berkenteerolie is nagenoeg onoplosbaar in water, oplosbaar in absoluten alkohol, aether en petroleumaether en in ongeveer het tienvoudig volumen spiritus.

Wordt 5 cM? water geschud met 1 druppel Berkenteerolie en gefiltreerd, dan moet het filtraat zuur reageeren en door ferrichloride (1 = 1000) groen, door broomwater melkachtigtroebel worden.

Berkenteerolie moet voor ongeveer drie vierde deelen destilleeren tusschen 180° en 240°.

Oleum Cacao.

Cacaoboter.

Butyrnm Cacao.

Het bij gewone temperatuur vaste vet, door warme persing verkregen uit de van de zaadhuid bevrijde, al dan niet gerooste zaden van Theobroma Cacao, LlNN. Sp. PI. 782.

Geelachtig-witte, naar Cacao riekend en zacht smakende

Sluiten