Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

massa die bij 15° bros, bij 25° eenigszins week is en tusschen 31° en 34° tot een heldere vloeistof smelten moet.

Het ioodadditiegetal, bepaald met 600 — 800 mG. na een inwerkingsduur van 15 minuten, mag niet lager dan 33,8 en niet hooger dan 36 zijn.

Wordt 1 G. Cacaoboter bij ten hoogste 30° opgelost in 3 cM? aether, dan moet het mengsel bij 15° helder blijven.

+ Oleum Cajuputi. Kajoepoetiholie.

De vluchtige olie, in Nederlandsch Oost-Indië, bepaaldelijk op de eilanden Boeroe en Ceram, door destillatie met water bereid uit de versche, bebladerde twijgen eener variëteit van Melaleuca Leucadendron, Linn. Mant. I. 105.

Dunvloeibaar, helder-blauwgroen; smaak eigenaardig-aromatisch, kamferachtig. Soortelijk gewicht 0,920—0,930. Kajoepoetiholie destilleert tusschen 155° en 180°.

Iood moet in Kajoepoetiholie zonder hevige reactie oplossen ; worden 5 deelen olie en 1 deel tot poeder gebracht iood tot 50° verwarmd, dan stolt het mengsel na bekoeling tot een kristalbrij.

Wordt Kajoepoetiholie met verdund azijnzuur geschud, dan wordt de olie geel en kunnen in het zure, waterige vocht sporen koper aangetoond worden.

Kajoepoetiholie moet met spiritus in elke verhouding een helder mengsel geven. Een paar druppels op ongelijmd papier, bij gewone temperatuur, verdampt, mogen wel een vlek achterlaten, die aan den rand een kleuring vertoont, doch deze mag noch bij opvallend, noch bij doorvallend licht doorschijnend zijn.

Sluiten