Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaneelolie moet met spiritus in elke verhouding een helder mengsel geven en ook in 3 volumina verdunden spiritus oplosbaar zijn; deze laatste vloeistof kleurt blauw lakmoespapier rood.

De oplossing van Kaneelolie in spiritus (1 = 10) mag door ferrichloride wel bleekgroen, doch niet duidelijk blauw worden (kaneelbladolie).

Wordt Kaneelolie in water gedruppeld, dan moeten de druppels snel en zonder troebeling te veroorzaken (spiritus) zinken (vette olie).

Wordt 5 cM? Kaneelolie met 50 cM? natriumbisulfiet (30 =: 100) gedurende 2 uren onder herhaald schudden in een waterbad verwarmd, dan moetten hoogste 2,25 en minstens 1,25 cM? onopgelost blijven.

Kaneelolie mag, met een gelijk volumen natronloog geschud, niet meer dan een tiende in volumen verminderen.

+ Oleum Citri.

Citroenolie.

De vluchtige olie, door persen bereid uitVersche Citroenschil.

Dunvloeibaar, lichtgeel; smaak zacht en aromatisch met bitteren nasmaak. Wordt 1 druppel Citroenolie met suiker gewreven en opgelost in 500 cM? water, dan moet dit vocht een frisschen citroengeur bezitten. Soortelijk gewicht 0,850 — 0,860. Draaiing in den polarimeter bij 20° C. en bijeen buislengte van 1 dM. -f- 58° tot -f- 67".

Citroenolie moet oplosbaar zijn in 6 volumina spiritus.

Wordt van de olie de helft afgedestilleerd, dan moet de rechtsdraaiing van dit destillaat grooter zijn dan die der oorspronkelijke olie.

Sluiten