Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crotonolie moet in het dubbel volumen absoluten alkohol, bij verwarming op een waterbad, oplossen.

Worden eenige cM? Crotonolie omgezwenkt met een gelijk volumen salpeterzuur en wordt bij het mengsel een weinig kwik gevoegd, dan mag de olie na eenige uren wel aanzienlijk dikker geworden, doch noch geheel, noch gedeeltelijk in een vaste massa veranderd zijn.

Crotonolie mag niet langer dan 1 jaar in voorraad gehouden worden.

Grootste gift per keer 50 mG.

Grootste gift per etmaal 100 mG.

+ Oleum Fagi empyreumaticum depuratum. Beukenteerolie.

Vloeistof, verkregen door rectificatie van het teer, door droge destillatie bereid uit het hout van Fagus sylvatica, Linn. Sp. PI. 998.

Beweeglijke, lichtgele, aan de lucht snel roodbruin wordende vloeistof; reuk eigenaardig teerachtig, bij verwarming van eenige druppels met kaliloog echter aetherachtig. Soortelijk gewicht 0,960-0,980. Beukenteerolie is nagenoeg onoplosbaar in water, oplosbaar in absoluten alkohol, in aether en in spiritus en met geringe troebeling in petroleumaether.

Wordt 5 cM? water geschud met 1 druppel Beukenteerolie en gefiltreerd, dan moet het filtraat zuur reageeren en door broomwater sterk melkachtig-troebel worden.

Beukenteerolie destilleert voor ongeveer de helft tusschen

120° en 180°, de rest tusschen 180° en 220° met achterlating

van een kleine hoeveelheid teer.

Sluiten