Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oleum Foeniculi.

V e n k e I o I i e.

De vluchtige olie, door destillatie met water bereid uit Venkelvruchten.

Nagenoeg kleurloos; smaak eerst zoet, daarna bitter-aromatisch. Soortelijk gewicht 0,965-0,980. Draaiing in den polarimeter bij een buislengte van 1 dM. -f- 12° tot-f- 24°.

Bij afkoeling scheiden zich uit Venkelolie bladerige kristallen van anethol af en wordt zij allengs tot een vaste, kristallijne massa.

Venkelolie, die bij 0° niet in ruime mate kristallen afscheidt, welke eerst bij 5° weder geheel oplossen, mag niet gebruikt worden.

\ onkelolie moet met een gelijk volumen spiritus een helder mengsel geven.

Venkelolie moet minstens voor de helft destilleeren tusschen 225° en 240°.

Oleum lecoris Aselli. Levertraan.

De vette olie, uit de versche levers van GadusMorrhua, Linn. en eenige naverwante soorten van hetzelfde geslacht gewonnen bij zachte warmte (ten hoogste 80°) en gescheiden van het vaste gedeelte, dat zich uit deze traan in de koude afzet.

Bleekgele of goudgele, eigenaardig vischachtig riekende en smakende olie. Soortelijk gewicht 0,920 — 0,930.

Wordt op eenige druppels Levertraan, uitgevloeid op een porseleinen plaat, 1 druppel zwavelzuur gebracht, dan kleurt de traan zich op de plaats van aanraking der vloeistoffen violet, welke kleur in bruin overgaat.

Sluiten