Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bad, totdat het ijzerhydroxyde is opgelost; filtreer, en wasch schaaltje en filter niet warm water uit, totdat een paar druppels van het filtraat door kaliumsulfocyanide niet meer rood worden. Voeg druppelsgewijze kaliumpermanganaat (1 = 200) toe, totdat de roode kleur niet meer terstond verdwijnt, en verwarm de vloeistof' met een weinig spiritus, om de overmaat van kaliumpermanganaat te ontleden. Los in de bekoelde vloeistof' op 2 G. kaliumiodide, en titreer na 1 uur met Yio N. natriumthiosulfaat. Hiervan moet ter ontkleuring minstens 8,4 cM? vereischt worden.

lood ijzer-Levertraan moet in fleschjes van ten hoogste 100 cM; inhoud, bewaard worden.

+ Oleum luniperi empyreumaticum. Cadeolie.

ülcum cadinuiii.

Het teer, in Zuid-Europa door droge destillatie bereid uit het hout van Juniperus Oxycedrus, Linn. Sp. PI. 1038.

Matig dikke, donkerbruine vloeistof; reuk sterk teerachtig; smaak scherp brandig en bitter. Soortelijkgewiclit0,98 —1,00. Cadeolie is nagenoeg onoplosbaar in water, oplosbaar in absoluten alkohol, in aether, in zwavelkoolstof', in chloroform, in aniline en voor ongeveer negen tiende deelen in petroleumaether; met de 4-voudige hoeveelheid spiritus geeft zij een troebel mengsel, dat bij verwarming helder wordt, docli bij bekoeling allengs de helft der olie als dikke, bruine vloeistof afzet.

Sluiten