Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 mG. ferrosulfaat tot de kooktemperatuur verwarmd en, na bekoeling, met 2 cM5 zoutzuur gemengd, dan wordt de vloeistof blauw en ontstaat na eenige oogenblikken een blauw neerslag.

Laurierkersolie moet oplosbaar zijn in 2 volumina verdunden spiritus.

Wordt 1 cM? Laurierkersolie met 10 cM? natriumbisulfiet (30 = 100) in een waterbad verwarmd, onder herhaald omschudden, dan moet de olie geheel oplossen.

+ Oleum Lavandulae. Lavendelolie.

De vluchtige olie, door destillatie met water bereid uit de bloemen van Lavandula vera, DC. Fl. Fr. Suppl-398.

Kleurloos of lichtgeel; smaak aromatisch en bitter. Soortelijk gewicht 0,880 — 0,890.

Lavendelolie moet met spiritus in elke verhouding een helder mengsel geven en ook in 3 volumina verdunden spiritus oplosbaar zijn.

Wordt 1G. Lavendelolie met 10 cM? 1/2 N. alkoholische kaliloog 1 uur in het waterbad gekookt onder terugvloeiing, worden na bekoeling eenige druppels phenolphthaleïne toegevoegd en niet 1/3 N. chloorwaters tof zuur teruggetitreerd, dan moet ter neutralisatie ten hoogste 6,4 cM? zuur vereischt worden, hetgeen overeenkomt met minstens 35 pet. linalylacetaat.

Oleum Lini.

L ij n o I i e.

De vette olie, door koude persing verkregen uit Lijnzaad.

Sluiten